UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

 

Milé kolegyne a milí kolegovia,

milé študentky a milí študenti,

srdečne Vás pozývame na májový cyklus prednášok realizovaných v rámci projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia. Svoj výskum predstaví pozvaný hosť – Prof. Dr. Michal Harpáň, Dr. h. c., s témou Teoretické a metodologické aspekty novšej slovenskej literárnej vedy a pozvaná hostka - mimoriadna profesorka Dr. Marína Šimáková Speváková, ktorá bude prezentovať tému Vybrané kontexty slovenskej literatúry v Srbsku - so zameraním na literárnovedný výskum.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/mgr-grw-fcd-lqf


Srdečne Vás pozýame na ďalšiu prednášku, ktorá sa tentokrát uskutoční online v stredu, 27. apríla 2022

Link na prednášku: https://bbb.science.upjs.sk/b/mgr-9cx-fhf-56a


Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Univerzitná knižnica UPJŠ Vás pozývajú na besedu s vydavateľom KOLOMANOM KERTÉSZOM BAGALOM a autormi MARKOM VADASOM a LACOM KERATOM, ktorá sa uskutoční 26. 4. 2022 o 11.00 v Univerzitnej knižnici, budova Gutenberg, Moyzesova 9 v Košiciach.


Milí študenti,

katedrová knižnica bude počas konzultačného týždňa prístupná iba na základe predchádzajúcej mailovej požiadavky.

Za porozumenie Vám ďakujeme. 


Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

srdečne Vás pozývame na aprílový cyklus prednášok, realizovaných v rámci projektu APVV - 19 - 0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia. Svoj výskum predstaví pozvaný hosť prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., literárny historik  a kritik pôsobiaci na Univerzite Palackého v Olomouci. V priebehu mesiaca sa môžete tešiť aj na podnetné prednášky dvoch spoluriešiteľov: Mgr. Dany Hučkovej, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave) a prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).

Pripojiť sa môžete: TU


 


Naša katedra Vás opäť pozýva na jedinečnú besedu :)


Milí študenti,

v rámci projektu APVV - 19 - 0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia Vás pozývame na zaujímavé prednášky, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom  linku: TU
 


Pozývame Vás na jedinečnú prednášku doc. PhDr. Viery Kováčovej, PhD., s názvom
VIACASPEKTOVO O SOTÁCKYCH NÁREČIACH, ktorá sa uskutoční online formou v utorok 15. marca 2022.

Prihlásiť sa môžete: TU


Pozývame Vás na zaujímavé podujatie, ktoré organizuje naša katedra. 


Monografia Maše Haľamovej v anglickom jazyku

V rámci APVV projektu vyšla elektronická verzia monografie Maša Haľamová v triáde Dar - Červený mak - Smrť tvoju žijem v anglickom preklade, ktorá je výsledkom dlhodobej výskumnej spolupráce doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD. a  PhDr. Ivety Bónovej, PhD. V dvoch častiach – Osobné dejiny a (re)interpretácia poézie Maše Haľamovej a Fónicko-rytmické stvárnenie poézie Maše Haľamovej – prezentujú výsledky archívneho výskumu (rekonštrukciu životných udalostí, zápisky o básnickej inšpirácii, konsenzus v názoroch literárnej kritiky 20. a 21. storočia), (re)interpretácie troch básnických zbierok so zameraním na duchovný rozmer a proces spiritualizácie a na hĺbkovú analýzu fónicko-rytmických kvalít veršovej štruktúry. V závere autorky uvádzajú, že slovenskú poetku Mašu Haľamovú je možné považovať za predstaviteľku spirituálnej poézie, ktorá v slovenskej medzivojnovej literatúre nadväzuje na osobitý typ konfesijnej (protestantskej) tradície a na úrovni fónického stvárnenia jej zvukovo-rytmický potenciál pôsobí v mene subtílnosti výrazu.

Monografiu si môžete pozrieť TU:


Tichý génius Pavol Jozef Šafárik

Historický dokument – scenár k filmu napísal literárny vedec prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Unikátny historický dokumentárny film pod názvom Tichý génius Pavol Jozef Šafárik, ktorý mapuje život a dielo Pavla Jozefa Šafárika, pripravila Matica slovenská v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filmová novinka prináša komplexný pohľad na osobnosť významného slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu a univerzitného profesora, zakladateľa vedeckej slavistiky. Scenár k filmu napísal literárny vedec prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Film je prístupný na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=CWzso71amVM


Milí študenti,

pozývame Vás na prednášku trojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny:

Matt Apuzzo - Cez reálne hrozby ku skutočným správam

Prenos z prednášky začne v utorok 26.10. o 16.00 hod a bude trvať približne 90 minút.

Bude ho možné sledovať tu: https://domov.sme.sk/c/22765505/matt-apuzzo-o-politickych-utokoch-proti-novinarom.html

Súčasťou prenosu bude aj diskusia, do ktorej budete môcť posielať otázky cez stránku slido, kde sa k našej akcii dostanete zadaním hesla #apuzzo.  Okrem napísania otázky (v slovenčine alebo angličtine) tu budete môcť zahlasovať za otázky, ktoré sa Vám budú najviac páčiť.


OZNAM

Počas konzultačného týždňa, v dňoch 25.10. - 29.10., bude katedrová knižnica zatvorená. Prípadné výpožičky kníh je možné zrealizovať do piatku 22.10.2021 do 17:00.


Začíname nový akademický rok 2021/2022!

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Začíname: 20.09.2021

Viac informácií: TU

 


Filozofická fakulta Vám ponúka možnosť vykonania skúšky na overenie znalosti štátneho jazyka.
Viac informácií sa dozviete tu: 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/dalsie-vzdelavanie/


V mene projektu Nebuď hejter, buď kritik! vás pozývame na záverečnú diskusiu s Markétou Andričíkovou na tému Kritika literatúry pre deti a mládež. Beseda sa uskutoční v piatok 11.6. o 10:00. Pripojiť sa môžete na tejto adrese:

https://bbb.science.upjs.sk/b/pat-g3k-ffaPozvaná prednáška doc. I. Hajdučekovej na Univerzite v Novom Sade

LINK: https://meet.google.com/twg-acrm-stc

26. 5. 2021 o 15.00 hod. – online

Spolupráca medzi Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciachoddelením slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko) úspešne napreduje. Po nedávnej (23. 4. 2021) prednáške Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej, mimoriadnej profesorky na Univerzite v Novom Sade, ktorá sa zamerala na podoby slovenskej literatúry v Srbsku a situáciu v období postmodernizmu, sa s pozvanou prednáškou na tamojšej filozofickej fakulte predstaví vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

Pozvaná prednáška doc. I. Hajdučekovej, v ktorej predstaví závery svojho výskumu zacieleného na život a tvorbu poetky Maše Haľamovej, sa uskutoční v stredu 26. mája 2021 od 15.00 hod. prostredníctvom online prenosu. Popri študentoch a pracovníkoch Univerzity v Novom Sade sa na nej zúčastnia aj poslucháči a zamestnanci Katedry slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade (Srbsko).

Prednáška bude súčasťou podujatí organizovaných v rámci osláv 60. výročia vysokoškolskej slovakistiky na Univerzite v Novom Sade.

Výskum poézie Maše Haľamovej sa realizuje na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach v rámci projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia.


Úspech našich študentiek v prvom ročníku marketingovej súťaže KEMP

Koncom apríla sa uskutočnilo finále marketingovej súťaže KEMP, na ktorej sa pod vedením PhDr. Renáty Cenkovej, PhD., MBA zúčastnili aj dva tímy študentiek a študentov masmediálnych štúdií z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – tím Asterope v zložení Adam FedorEmma Juhásová a Timotej Mikloš a tím Atria, ktorý tvorili Natália ImrichováVeronika Máthéová a Karina Nováková.
Tímu Atria sa podarilo získať mesačnú platenú stáž v reklamnej agentúre Effectivity.
Na súťaži sa zúčastnilo 25 tímov, ktoré najskôr spoločne absolvovali dva veľmi zaujímavé interaktívne workshopy. Na nich si okrem iného mohli vyskúšať aj prácu pod tlakom. Finálnym zadaním, na ktoré mali súťažiaci sedem dní, bolo detailné vytvorenie marketingového nápadu a celkového mechanizmu určeného na zisk nových a udržanie existujúcich zákazníkov pre reálneho klienta.
Marketingovú súťaž KEMP vytvorila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). K jej úspešnej realizácii prispeli aj partneri podujatia, Tchibo Slovensko, s. r. o., a reklamná agentúra Effectivity, ktorí sponzorovali hlavné ceny a ich zástupcovia tvorili aj časť odbornej poroty. Celkovým víťazom, ktorý získal výhru 1 000 eur, sa stal tím Pollux zložený zo študentiek prvého ročníka UCM.
Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Bc. Natália Imrichová
študentka masmediálnych štúdií
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Pozývame Vás na prednášku Prof. Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej s názvom Podoby slovenskej literatúry v Srbsku a literárna situácia v období postmodernizmu.

Priopijiť sa môžete tu: https://bbb.science.upjs.sk/b/mgr-wdq-w4a 


Pozývame Vás na prednášku doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD., o živote a tvorbe

Maše Haľamovej

Priopijiť sa môžete tu: https://bbb.science.upjs.sk/b


Prihlás sa do tuctového ročníka Medziriadkov

Literárna platforma Medziriadky už dvanásty rok organizuje literárnu súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť autori a autorky vo veku 10-26 rokov s poéziou, prózou a drámou. Uzávierka súťaže je 2. apríla 2021. Päťdesiat finalistov, ktorých vyberie odborná porota, získa možnosť zúčastniť sa jedinečnej týždňovej letnej školy literatúry.


Propozície nájdete aj na webstránke súťaže:

https://medziriadky.sk/sutaz/

a na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1072176576540817


Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva


Filozofická fakulta UKF vyhlasuje 12. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Cieľom súťaže je povzbudiť k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Súťaž je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.


Má literárnu, výtvarnú a elektronickú časť. Témy sú:
Objavná výprava k misii Solúnskych bratov
Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy VM
Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia
Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby


Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných, stredných a vysokých škôl.   Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže, v brožúre s výhernými dielami a na webovej stránke http://www.ksjl.ff.ukf.sk/ v júni 2021. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Svoje práce môžete prihlasovať do 16. apríla 2021.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. júna 2021. 

Bližšie informácie a prihlášku nájdete tu:

https://www.upjs.sk/public/media/16281/Propozicie_svatoplukovo_kralovstvo_oziva.pdf


Pozývame Vás na Online prehliadky študentských vedeckých prác, ktoré budú prezentovať študentky 3. ročníka masmediálnych štúdií. Prehliadka a následná diskusia sa uskutočnia v Teamse.


Za docentkou Oľgou Sabolovou

31. januára 2021 nás vo veku nedožitých 76 rokov navždy opustila dlhoročná spolupracovníčka doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. (14. 3. 1945 v Prešove – 31. 1. 2021 v Košiciach). Jej miesto vedúcej katedry bolo pri vzniku Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie v roku 2006 (v rámci Ústavu sociálnych a filologických vied UPJŠ v Košiciach) a následne pri znovuobnovení Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach nezastupiteľné.

Na čele KSSFaK FF UPJŠ stála v rokoch 2007 – 2011. Počas pracovne vyťažených rokov s plným nasadením formovala pedagogický a vedecký potenciál nášho pracoviska. Dodnes si nesieme osobitnú stopu jej účinkovania, zvýraznenú v mnohých z nás nielen vďaka intenzívnym priateľsko-kolegiálnym vzťahom, ale aj vďaka študentským rokom, keď nás na vysokoškolskej pôde odborne usmerňovala a ľudsky formovala. Vždy s neúnavným nasadením.

Doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., študovala v rokoch 1963 – 1968 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – dejepis). V roku 1977 obhájila titul PhDr., v roku 1996 CSc. a v roku 1999 bola habilitovaná.

V rokoch 1968 – 1989 pôsobila na gymnáziu v Košiciach (dnes Poštová). V rokoch 1989 – 1996 bola pracovníčkou Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 1997 na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 1996 – 1997 pôsobila ako lektorka a prednášateľka slovenskej literatúry na Jagelovskej univerzite v Krakove.

Pracovala v oblasti literárnovedného výskumu a literárnovednej štylistiky so zameraním na interpretáciu umeleckých textov. Publikovala množstvo vedeckých štúdií doma i v zahraničí. Z jej monografických prác, ktoré zásadne ovplyvňovali metodiku analýzy kompozície a tvarových dispozícií prozaického textu, patrili k najvýznamnejším Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy (1999) a Interpretačné variácie umeleckého textu (2005; v spoluautorstve J. Sabola a F. Ruščáka).

Doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof., už nie je medzi nami, no jej pedagogický odkaz v nás ostane dlho živý...

Česť jej pamiatke!

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach


Pozývame Vás na online prednášku Mgr. Dany Hučkovej, CSc. s názvom Literatúra ako súčasť sociálneho diskurzu. Na prednášku sa môžete pripojiť prostredníctvom odkazu: https://bit.ly/33J6pHH


Pozývame Vás na online prednášku Ivice Hajdučekovej a Ivety Bónovej pre doktorandov Archívny a verzologický výskum Maše Haľamovej. Na prednášku sa môžete pripojiť prostredníctvom odkazu: https://bit.ly/33J6pHH


Milí študenti,
 
predstavujeme Vám nový projekt Slovenského olympijského a športového výboru zameraný na podporu športovej žurnalistiky s názvom Program športovej žurnalistiky. Uvedomujeme si, že získať plnohodnotnú stáž vo vysnívanom odbore je často veľmi zložité. Redakcie médií nemajú financie ani priestor na výchovu novej generácie novinárov. V rámci projektu spolupracujeme so slovenskými novinármi, ktorí pôsobia priamo v športových redakciách médií, a majú za sebou množstvo skúseností. 
 
Víziou projektu je byť doplnkovým a dobrovoľným praktickým vzdelávaním v rámci štúdia žurnalistiky, mediálnych štúdií, ale napríklad i študentov telovýchovných alebo fotografických smerov, ktorých láka svet žurnalistiky.  
 
Program je určený pre študentov vysokej školy, ktorí sa chcú vzdelávať a v budúcnosti i živiť športovou žurnalistikou. Účastníkmi 1. ročníka programu bude 14 študentov, ktorých vyberieme na základe motivačného listu a publikovaných/nepublikovaných výstupov. Vôbec nebudeme prihliadať na to, či študenti už niekde svoje výstupy publikovali, alebo nie. Všímať si budeme motiváciu a chuť naučiť sa niečo nové. Program je určených pre "píšucich" reportérov ("písaná" žurnalistika by mala byť základom aj pre ďalšie profesie, ktoré sa od nej odvíjajú, ako napr. televízny redaktor, rozhlasový redaktor a pod.) a fotografov. 
 
Súčasťou programu je online mentoring od lektorov programu s individuálnym prístupom (máme medzi nimi redaktorov denníka SME, redaktorov, ktorí pôsobili v TASR a pod.). To znamená, že študent dostane od svojho lektora zadanie, ktoré bude musieť vypracovať. Následne si výstup rozanalyzujú a povedia si, čo je dobré a čo môže byť ešte lepšie. Okrem toho plánujeme zorganizovať niekoľko celodenných workshopov, ktoré budú zložené z teoretickej, ale aj praktickej časti a viesť ich budú odborníci priamo z praxe. Workshopy budú na rôzne témy - modelové situácie so športovcami, ako napr. tlačová beseda, ako vyzerá práca v športovej redakcii 21. storočia, aké sú špecifiká práce hovorcu športového zväzu, komentátora či televízneho redaktora a pod. 
 
Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke: www.olympic.sk/programzurnalistiky
 
 
ako aj v tlačovej správe uverejnenej na stránke SOŠV 
 
 
Prihlasovanie do programu je spustené do 30. novembra 2020. Do 15. januára 2021 budeme kontaktovať vybratých študentov a program bude prebiehať počas letného semestra. 

 

Milí študenti,

pozývame vás na online workshop kreatívneho myslenia, ktorý bude prebiehať v súlade s princípmi Design thinkingu. Workshop sa uskutoční v piatok 09.10.2020 o 9:45.

Rezervácia je nutná na tomto linku: https://events.withgoogle.com/ngofsk_1009/

 

KATEDRA SLOVAKISTIKY, SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ A KOMUNIKÁCIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

vypisuje

na 11. marec 2020

v čase od 12.00 – do 14.00

KONKURZ

(predvýber)

 

na jednosemestrálne štúdium alebo študentskú stáž v zahraničí  na akademický rok 2020/2021

v rámci programu

ERASMUS+

 

Konkurz sa uskutoční dňa 11. 3. 202012.00 hod. na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach.

Podmienkou prijatia je seriózny záujem o štúdium (záujemcovia – študenti denného alebo externého štúdia –  si pripravia motivačný list** v slovenčine), veľmi dobré študijné výsledky a komunikačná kompetencia v angličtine minimálne na úrovni A2 medzinárodného referenčného rámca.

Všetky informácie súvisiace s možnosťami štúdia v zahraničí, vrátane údajov o partnerských univerzitách podľa odborov, nájdete na:

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/vseobecne-info/

Prosíme študentov, aby v prípade záujmu čo najskôr (najlepšie do 6. 3. 2020) vyplnili aj elektronický prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/10vtFhBeK-hbefufjlx2j7-0KS-PcGRxSKUh47cbbgZw/edit?ts=5e3ab2ae

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na katedrovú koordinátorku,

Mgr. Markétu Andričíkovú, PhD.

marketa.andricikova@gmail.com

marketa.andricikova@upjs.sk

Na uvedené mailové adresy odošlite aj svoje motivačné listy najneskôr do 9. 3. 2020


MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP

 

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

 

53. ročník Akademického Prešova (23. 4. – 26. 4. 2019)                

 

v kategóriách

 

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 12. apríla 2019. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

 

 

2. Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 5. apríla 2019. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

 

 

                                                                         3. Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 12. apríla 2019 na ja.soucek@gmail.com Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

 

4. Mediálne umenie: film

Súťažná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo kmichalh@gmail.com do 12. apríla 2019.

 

 

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova.

Štáb

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

presov.akademicky@gmail.com

ff.unipo.sk/ap

www.facebook.com/AkademickyPresov

KATEDRA SLOVAKISTIKY, SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ A KOMUNIKÁCIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

vypisuje

 

na 25. február 2019

v čase od 15.30 – do 17.00

 

KONKURZ

(predvýber)

 

na jednosemestrálne štúdium alebo študentskú stáž v zahraničí

v akademickom roku 2019/2020

v rámci programu

ERASMUS+

na obsadenie

 • 1 miesta pre študentov slovakistiky na Univerzite v Ľubľane, Slovinsko.  Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy, slavistika (slovenčina) (magisterské štúdium).

 

 • 1 miesta pre študentov slovakistiky na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Českej republike. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské  alebo doktorandské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Filologickej fakulte na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky (Bc. Mgr. štúdium)  alebo literárnej vedy (doktorandské štúdium) na Inštitúte slovanských a baltských filológií (Institute of Slavonic and Baltic Philologies, Faculty of Philosophy) Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko. Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy.
 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  (alebo/a slovakistiky, 1 študent ZS a 1

 študent LS) na Fakultehumanitných vied a pedagogiky (Faculty of Humanities and

Education), University of Agder, Nórsko. Možnosti štúdia v odbore humanitné vedy,

 edukácia. (bakalárske alebo magisterské štúdium*).

 

 • 2 miest pre študenta masmediálnych štúdií na Univerzite v Craiove v Rumunsku.  Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 4 miest (2 zimný semester + 2 letný semester) pre študentov bakalárskeho štúdia masmediálnych štúdií na Fakulte sociálnych a komunikačných vied (Faculty of Social and Communication Sciences), University of the Basque Country, Bilbao, Španielsko. Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá.

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe.      Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na. Možnosť štúdia v odbore žurnalistika  (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  alebo študentov slovakistiky na Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Department of Philosophical, Pedagogical and Economic-Quantitative Sciences (prednostne študenti magisterského alebo doktorandského štúdia). (prednostne študenti magisterského alebo doktorandského štúdia a najlepšie takí, ktorí vedia aj po taliansky).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  na Vytautas Magnus University  v Litve. (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na Univerzite v Craiove v Rumunsku.  Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne, na Katedre mediálnych štúdií a žurnalistiky v Českej republike. Možnosti štúdia v odbore žurnalistika a informácie. (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium).

 

 

Konkurz sa uskutoční dňa 25. 02. 2019 na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach.

Podmienkou prijatia je seriózny záujem o štúdium alebo stáž (záujemcovia – študenti denného alebo externého štúdia –  si pripravia motivačný list** v slovenčine, kde uvedú preferovanú univerzitu), veľmi dobré študijné výsledky a komunikačná kompetencia v angličtine minimálne na úrovni A2 medzinárodného referenčného rámca.

Pozn. 1:  Na slovakistické mobility sa môžu prihlasovať aj študenti masmédií, ak sú uzrozumení s faktom, že ich potenciálne štúdium v zahraničí bude zamerané viac filologicky ako mediálne.

Pozn. 2: Pokiaľ ide o stáže, študenti si vhodné inštitúcie vyhľadávajú sami, ale na stránkach Zahraničného oddelenia UPJŠ sú aj nejaké aktuálne ponuky. Oficiálny list odošleme až po predbežnej komunikácii študenta s konkrétnou inštitúciou. Záujemcovia o stáž nech do motivačného listu napíšu firmu a krajinu, kde budú stážovať.

Pozn. 3: Na katedre prebehne tzv. predvýber. Mená a poradie študentov z predvýberu budú posunuté na výber pani prodekanke FF UPJŠ doc. Mgr. Renáte Panocovej, PhD., ktorá výsledky zverejní čo najskôr.

* Ak sa o štúdium v Agderi budú zaujímať študenti, ktorí tento akademický rok končia bakalárske štúdium, budú musieť ako študenti magisterského štúdia rátať s mobilitou v letnom semestri akad. roka 2017/2018 (keďže zimný semester sa v Agderi začína už v auguste – teda pred zápisom študentov na štúdium).

** Záujemcovia o štúdium alebo stáž v zahraničí pošlú svoje motivačné listy katedrovej koordinátorke, Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., najneskôr do piatku 22. 02. 2019, ale čo najskôr na adresu  marketa.andricikova@gmail.com pošlite predbežné avízo o svojom záujme zúčastniť sa výberového konania. Záujemcov o stáž prosím, aby k motivačnému listu pripojili aj predbežnú komunikáciu s potenciálnou prijímajúcou inštitúciou.

Na túto adresu:  marketa.andricikova@gmail.comsa môžete obrátiť aj  v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia v zahraničí.KATEDRA SLOVAKISTIKY, SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ A KOMUNIKÁCIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

vypisuje

 

na 17. december 2018

v čase od 14.00 – do 16.00

 

dodatočný KONKURZ

(predvýber)

 

na jednosemestrálne štúdium alebo študentskú stáž v zahraničí v letnom semesteri akademického roka 2018/2019

v rámci programu

ERASMUS+

na obsadenie

 • 1 miesta pre študentov slovakistiky na Univerzite v Ľubľane, Slovinsko.  Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy, slavistika (slovenčina) (magisterské štúdium).

 

 • 1 miesta pre študentov slovakistiky na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské  alebo doktorandské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Filologickej fakulte na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské štúdium).
 • 2 miest pre študenta masmediálnych štúdií na Univerzite v Craiove v Rumunsku.  Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  alebo študentov slovakistiky na Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Department of Philosophical, Pedagogical and Economic-Quantitative Sciences (prednostne študenti magisterského alebo doktorandského štúdia a najlepšie takí, ktorí vedia aj po taliansky).

 

 

Konkurz sa uskutoční dňa 17. 12. 201814.00 hod. na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach.

Podmienkou prijatia je seriózny záujem o štúdium (záujemcovia – študenti denného alebo externého štúdia –  si pripravia motivačný list** v slovenčine), veľmi dobré študijné výsledky a komunikačná kompetencia v angličtine minimálne na úrovni A2 medzinárodného referenčného rámca.

Pozn. 1:  Na slovakistické mobility sa môžu prihlasovať aj študenti masmédií, ak sú uzrozumení s faktom, že ich potenciálne štúdium v zahraničí bude zamerané viac filologicky ako mediálne.

Pozn. 2: Pokiaľ ide o stáže, študenti si vhodné inštitúcie vyhľadávajú sami, ale na stránkach Zahraničného oddelenia UPJŠ sú aj nejaké aktuálne ponuky. Oficiálny list odošleme až po predbežnej komunikácii študenta s konkrétnou inštitúciou.

Pozn. 3: Na katedre prebehne tzv. predvýber. Mená a poradie študentov z predvýberu budú posunuté na výber pani prodekanke FF UPJŠ doc. Mgr. Renáte Panocovej, PhD., ktorá výsledky zverejní čo najskôr.

** Záujemcovia o štúdium alebo stáž v zahraničí pošlú svoje motivačné listy katedrovej koordinátorke, Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., najneskôr do nedele 16. 12. 2018, ale čo najskôr na adresu  marketa.andricikova@gmail.com pošlite predbežné avízo o svojom záujme zúčastniť sa výberového konania. Záujemcov o stáž prosím, aby k motivačnému listu pripojili aj predbežnú komunikáciu s potenciálnou prijímajúcou inštitúciou.

Na túto adresu:  marketa.andricikova@gmail.com sa môžete obrátiť aj  v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia v zahraničí.


Voľby do AS FF UPJŠ

Voľby sa už blížia a toto sú naše kandidátky za odbor masmediálne štúdiá. Tak nezabudnite 12. decembra voliť čísla 3 a 6!

 


Mgr. Jana Pácalová, PhD. na pôde UPJŠ

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

na úspešný štart do nového akademického roka sme v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017  - Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie pripravili zaujímavú prednášku, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame:

 

Mgr. Jana Pácalová, PhD., (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave) v téme Praktické skúsenosti s editorstvom a textológiou (na príklade rozprávok) predstaví svoj najnovší archívny a textologický výskum. Téma je pokračovaním výskumu slovenských rozprávok, s ktorým sme sa zoznámili už pred pár rokmi. 

 

Na prednáške, ktorá sa uskutoční v Aule na Kostlivého ulici v stredu 19. 9. 2018 od 15:20 - 16:50, ste srdečne vítaní!


Mesiac autorského čítania


Ars Šafarikiana 2018 Akademický Prešov 2018

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP

 

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

 

52. ročník Akademického Prešova (23. 4. – 26. 4. 2018)                

 

v kategóriách

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 17. apríla 2018. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

 

2. Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com alebo diana.laciakova@gmail.com do 2. apríla 2018. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

 

                                                                          3. Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 12. apríla 2018 na miroslav.balaz@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

 

4. Film

Súťažná kategória má prezentovať krátkometrážny umelecký film s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu do 18. apríla 2017.

 

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova.

 

Štáb

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

akademickypresov52@gmail.com

ff.unipo.sk/ap

www.facebook.com/AkademickyPresovVyhlásenie k vražde novinára Jána Kuciaka

Vyučujúci a študenti oddelenia masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – akademického pracoviska, ktoré pripravuje budúcich novinárov a pracovníkov masových médií – vyslovujú hlbokú sústrasť rodinám, priateľom a kolegom novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Násilná smrť mladého investigatívneho novinára († 27) a jeho snúbenice nami silne otriasla – o to viac, že podľa jednej z vyšetrovacích verzií by ich vražda mohla súvisieť s prácou Jána Kuciaka. Ak by ju policajné vyšetrovanie potvrdilo, znamenalo by to bezprecedentný útok na jeden zo základných pilierov demokracie – na slobodu tlače (médií).

 

Košice 27. 2. 2018


KATEDRA SLOVAKISTIKY, SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ A KOMUNIKÁCIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

vypisuje

 

na 28. február 2018

v čase od 8.00 – do 10.00

KONKURZ
(predvýber)

 

na jednosemestrálne štúdium alebo študentskú stáž v zahraničí v akademickom roku 2017/2018

v rámci programu

ERASMUS+

na obsadenie

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Ústave bohemistických štúdií FF UK v Prahe. Možnosti štúdia v odboroch všeobecná lingvistika, slavistika (čeština a slovenčina), translatológia (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Univerzite v Ľubľane, Slovinsko.  Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy, slavistika (slovenčina) (magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky (Bc. Mgr. štúdium)  alebo literárnej vedy (doktorandské štúdium) na Inštitúte slovanských a baltských filológií (Institute of Slavonic and Baltic Philologies, Faculty of Philosophy) Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko. Možnosti štúdia v odboroch jazyky a filologické vedy.

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské  alebo doktorandské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov slovakistiky na Filologickej fakulte na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku. Možnosti štúdia v odbore jazyky a filologické vedy (bakalárske, magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študenta masmediálnych štúdií  (alebo/a slovakistiky) na Fakulte humanitných vied a pedagogiky (Faculty of Humanities and Education), University of Agder, Nórsko. Možnosti štúdia v odbore humanitné vedy a edukácia. (bakalárske alebo magisterské štúdium*).

 

 • 2 miest pre študenta masmediálnych štúdií na Univerzite v Craiove v Rumunsku.  Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 4 miest (2 zimný semester + 2 letný semester) pre študentov bakalárskeho štúdia masmediálnych štúdií na Fakulte sociálnych a komunikačných vied (Faculty of Social and Communication Sciences), University of the Basque Country,Bilbao, Španielsko. Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá.

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe.      Možnosti štúdia v odbore mediálne štúdiá (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií na. Možnosť štúdia v odbore žurnalistika  (bakalárske alebo magisterské štúdium).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  alebo študentov slovakistiky na Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Department of Philosophical, Pedagogical and Economic-Quantitative Sciences (prednostne študenti magisterského alebo doktorandského štúdia).

 

 • 2 miest pre študentov masmediálnych štúdií  na Vytautas Magnus University  v Litve. (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium).

 

Konkurz sa uskutoční dňa 28. 2. 201808.00 hod. na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach.

Podmienkou prijatia je seriózny záujem o štúdium (záujemcovia – študenti denného alebo externého štúdia –  si pripravia motivačný list*** v slovenčine), veľmi dobré študijné výsledky a komunikačná kompetencia v angličtine minimálne na úrovni A2 medzinárodného referenčného rámca.

Pozn. 1:  Na slovakistické mobility sa môžu prihlasovať aj študenti masmédií, ak sú uzrozumení s faktom, že ich potenciálne štúdium v zahraničí bude zamerané viac filologicky ako mediálne.

Pozn. 2: Pokiaľ ide o stáže, študenti si vhodné inštitúcie vyhľadávajú sami. Oficiálny list odošleme až po predbežnej komunikácii študenta s konkrétnou inštitúciou. V prípade záujmu, sa stáže môžu realizovať ešte aj tento akademický rok (najskôr však od 1. júla 2018).

Pozn. 3: Na katedre v stredu prebehne tzv. predvýber. Mená a poradie študentov z predvýberu budú posunuté na výber pani prodekanke FF UPJŠ doc. Mgr. Renáte Panocovej, PhD., ktorá výsledky zverejní do konca marca 2018 na elektronickej nástenke FF UPJŠ. 

* Ak sa o štúdium v Agderi budú zaujímať študenti, ktorí tento akademický rok končia bakalárske štúdium, budú musieť ako študenti magisterského štúdia rátať s mobilitou v letnom semestri akad. roka 2017/2018 (keďže zimný semester sa v Agderi začína už v auguste – teda pred zápisom študentov na štúdium).

** Záujemcovia o štúdium alebo stáž v zahraničí pošlú svoje motivačné listy katedrovej koordinátorke, Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., najneskôr do pondelka 26. 2. 2018, ale čo najskôr na adresu  marketa.andricikova@gmail.com pošlite predbežné avízo o svojom záujme zúčastniť sa výberového konania. Záujemcov o stáž prosím, aby k motivačnému listu pripojili aj predbežnú komunikáciu s potenciálnou prijímajúcou inštitúciou.

Na túto adresu:  marketa.andricikova@gmail.com sa môžete obrátiť aj  v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia v zahraničí.


Tvorivá dielňa s Martinou Jánošíkovou


Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie navštívi Monika Kompaníková 


Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

Ak nestihnete bohatý program DOD FF UPJŠ v Košiciach, nezúfajte. Zoznámiť sa s nami môžete napríklad aj na stránkach časopisu Slovenčinár (s. 72)


Kúzlo zvukov

Google Digitálna garáž


Komunikácia a jej rozmanité podoby
Plagát: Mgr. Alena Oravcová


Príďte na stretnutie s doc. Konstantinovou z Bulharska

V stredu 26. 10. 2017 a vo štvrtok 27. 10. 2017 sa môžete počas seminárnych a prednáškových stretnutí s doc. Danielou Konstantinovou PhD. dozvedieť viac o Bulharsku a bulharčine, o možnostiach Erasmus mobility v Bulharsku, ale aj o odlišnostiach v rečovej etikete slovenčiny a bulharčiny.


Návšteva jazykovedcov z Ostravskej univerzity

V dňoch 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017 našu katedru navštívia kolegovia z Katedry slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. bude prednášať na témy: Súčasné slovanské jazyky z pohľadu lingvistického i sociolingvistického a Jazyk ako okuliare alebo Úvod do kognitívnej lingvistiky a Mgr. Igor Jelínek, PhD. na témy Interligválne a intralingválne interferencie. Bilingvizmus. Jazykový prenos. Súčasná ruská a poľská spievaná poézia (táto prednáška bude spojená s hudbou a spevom). 

 
Prednášky Ireny Bogoczovej:
Streda 11. 10. 2017, 11:40 - 12. 25, AA1P2 
Súčasné slovanské jazyky z pohľadu lingvistického i sociolingvistického a jej seminárne pokračovanie: streda 11. 10. 2017, 13. 30 - 14. 15, AA3S8
Štvrtok: 12. 10. 2017, 14: 25 - 15:55, AA1P2
Jazyk ako okuliare alebo Úvod do kognitívnej lingvistiky 
 
Prednášky Igora Jelínka: 
Streda: 11. 10. 2017, 8:55 - 10:35, AA2S7
Interligválne a intralingválne interferencie. Bilingvizmus. Jazykový prenos. 
Streda: 11. 10. 2017, 14. 30 - 16.00, Minerva. Súčasná ruská a poľská spievaná poézia (táto prednáška bude spojená s hudbou a spevom)
 
 

Semester na KSSFaK sa začína prednáškami z Talianska

Už prvý týždeň semestra nás na KSSFaK navštívia kolegyne z Talianska z Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, ktoré budú prednášať na témy z oblasti tvorby pre deti a mládež. 

Ilaria Filograsso bude prednášať v utorok 19. 9. 2017 v čase 9.50 - 11. 20 v miestnosti AKA07 na témy: Language play in the relationship between adults and children: the pedagogical and literary thought of Gianni Rodari. (Hra s jazykom vo vzťahu medzi dospelými a deťmi: pedagogický a literárny odkaz Gianniho Rodariho) 

Mariarosa Nardone bude prednášať v stredu  20. 9. 2017 v čase 14. 30 - 16.30 v Minerve na témy: I READ THEREFORE I PLAY. Intersection between literature and videogames for children and adolescents. (Čítam, preto (sa) hrám: Prieniky medzi literatúrou a videohrami pre deti a mládež). 

Prednášky budú prebiehať v angličtine.

 

Posledná aktualizácia: 10.05.2022