UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Podpora projektov

 

Aktuálne informácie o projektoch a registráciu projektov nájdete na webovej stránke Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov.

 

Vyhlasovateľ výzvy:

Kontakt:

Mgr. Lenka Sokolová Sabovčíková
tel.: 055 / 234-2111
e-mail: lenka.sabovcikova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 17.10.2016