UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informácia pre žiadateľov v rámci bilaterálnych výziev SK-UA 2013 a SK-BG 2013

APVV na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, že realizácia spoločných projektov bilaterálnych výziev SK-UA 2013 a SK-BG 2013 sa neuskutoční z dôvodu nepotvrdenia zabezpečenia financovania tejto spolupráce partnerskou stranou.