UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Plán činností VEGA na rok 2016

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 12. 11. 2015 schválilo plán činností VEGA v roku 2016 do konca 6. funkčného obdobia.