UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Popularizačné videá o programe Horizont 2020

Európska komisia pripravila 2 krátke popularizačné videá o programe Horizont 2020 – vhodné pre osvetu alebo edukačné účely:

 

1. General Overview: 3 – minútová animácia pre začínajúcich účastníkov.

Nájdete ju na stránke:  https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE&list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv

 

2. How to apply: táto animácia poskytuje krátky prehľad o postupe zapojenia sa do Horizontu 2020 a nasmeruje diváka k Participant Portal-u pre ďalšie informácie.

Nájdete ju na stránke:  https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0&list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv