UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship

Univerzita VIC-UCC v Barcelone a Jagellonská univerzita v Krakowe pozývajú skúsených výskumníkov na prípravu spoločných projektov Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship pre rôzne odbory a témy, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

 

Fellowship at the Jagiellonian University

Fellowship at the University of VIC-UCC

 

Viac informácií nájdete aj na:

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/partner-search.html?page_id=7919

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_sk.htm