UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Podávanie záverečných správ - VVGS PF UPJŠ

Prosíme riešiteľov projektov VVGS PF UPJŠ, ktorých doba riešenia skončila 30.6.2015, aby podali záverečnú správu o riešení projektu prostredníctvom portálu http://vvgs.ics.upjs.sk/

 

Na prihlásenie do portálu slúži prihlasovací kód, ktorý bol zaslaný vedúcemu projektu pri podaní žiadosti.

 

Termín na podanie záverečnej správy je 15.7.2015. Záverečná správa sa podáva výlučne elektronicky.

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na lenka.sabovcikova@upjs.sk