UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ponuka partnerstva od Univerzity v Lisabone

Univerzita v Lisabone ponúka spoluprácu v rámci MSCA-IF grantových schém Horizontu 2020 v rozličných odboroch.

Všetky potrebné informácie nájdete TU