UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

Východoslovenský onkologický ústav, a. s.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Akadémia Košice, n. o.

 

Posledná aktualizácia: 10.08.2021