UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

VVGS PF UPJŠ 2013-2014

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektovývh žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2013 - 2014 - sumy

 

Termíny:

 

Doplňujúce informácie: